previous arrow
next arrow
Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneği

Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneğinin amacı; Türk halkının %12’sini oluşturan engelli yurttaşların yaşam kalitelerini yükseltmek, kaliteli bir yaşam için engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasına çalışmak, engellilere verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve denetimler yapmak, engelli bakım hizmeti veren kuruluşlar ve bunların mensuplarına, mesleki, bilimsel, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden yardımcı olmak, gerçek kişi ve tüzel kişilerin oluşturduğu merkezlere rehberlik etmek, mesleki gereksinimlerini karşılamak, hizmetin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, haksız rekabet unsurlarını önleyerek kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak, mensupları arasında dayanışmayı sağlamaktır.

Biz Birlikte Güçlüyüz!

Özel engelli bakım merkezleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2006 yılında yayımladığı yönetmelikle birlikte ülkemizde engellilere yönelik kurum bakım hizmeti vermeye başlamıştır. Bu tarihten önce kamuya ait engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasite sorunları nedeniyle engellilerin kuruma yerleşme süreleri 5 yılı bulan zaman dilimine ulaşarak ve ciddi mağduriyetler oluşturmaktaydı.
Özel Engelli Bakım Merkezlerinin açılması ile beraber evde bakılamayacak/sokakta yaşayan/evsiz ve can güvenliği riski olan engellilerin kurum bakımına yerleştirme süreleri en aza indirgenmiştir. Bununla beraber 2008 ve 2017 yıllarında yayımlanan acil yerleştirme genelgeleriyle engelli ve yaşlıların kurum bakımına yerleştirmelerinin önündeki tüm bürokratik engeller kaldırılmış ve ihtiyaç halinde aynı gün engelli kurum bakım hizmetine ulaşabilmiş, engelli ve engelli ailelerinin mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.

Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneği