Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneğinin amacı; Türk halkının %12’sini oluşturan engelli yurttaşların yaşam kalitelerini yükseltmek, kaliteli bir yaşam için engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasına çalışmak, engellilere verilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve denetimler yapmak, engelli bakım hizmeti veren kuruluşlar ve bunların mensuplarına, mesleki, bilimsel, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden yardımcı olmak, gerçek kişi ve tüzel kişilerin oluşturduğu merkezlere rehberlik etmek, mesleki gereksinimlerini karşılamak, hizmetin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, haksız rekabet unsurlarını önleyerek kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak, mensupları arasında dayanışmayı sağlamaktır.