ERİŞEBİLİRLİK

Bakanlığımızın 2021/2 sayılı genelgesi ile 31.12.2021 tarihinden itibaren “Erişilebilirlik Belgesi” olmayan merkezler 5251 memur maaş kat sayısı olarak belirlenen teşvik ödemesini alamayacaklardır. Genelge çerçevesinde erişilebilirlik ile ilgili dönüşümün yaklaşık 7 aylık bir sürede gerçekleşmesinin mümkün olmadığından sürelerin gözden geçirilmesinin; yine bu dönüşümler için kamu bankalarından düşük faizli kredi desteği ve bununla beraber ihtiyaç duyan merkezlerimize Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden arazi tahsisi sağlanması,

İŞKUR İSTİHDAM PROGRAMLARI

Kuruluşlarımızda hizmet almakta olan engelli bireylerin sosyal işlevselliğinin yükseltilmesi ve üretken bir birey olarak değerlendirilmesinin desteklenmesi için uygun olan engelli bireylerin İşkur aracılığıyla istihdam programlarına dahil edilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılması ve bu konudaki projelerin desteklenmesi. Kuruluşta hizmet alan bireyin proje kapsamlarında çalışması durumlarında kuruluşa yerleşme şartlarındaki gelir durumu kıstasının aranmaması,

ACİL YERLEŞTİRME GENELGESİ

Değiştirilmesi ön görülen ve taslağı oluşturulmuş olan Acil Yerleştirme Genelgesi engelli evraklarının üç ayda tamamlanması yönünde değiştirilmek istenmektedir. Fakat üç ay süresi Engelli Sağlık Kurulu Raporu sürecinin ruhsal ve SVH geçirmiş engellilerde en az altı ay takip gerektirdiğinden, vasilik davası sürecinin en üç ay olmasından dolayı ilgili süre yetersiz kalmaktadır. Bu gerekçelerden kaynaklı Engelli Sağlık Kurulu Raporu süreci en az altı ay gerektirdiğinden dolayı ilgili genelgenin değiştirilmemesi,

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NE ENTEGRASYON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılarak, Sağlık Uygulama Tebliğinin kapsamının geliştirilerek maske, eldiven gibi ürünlerin kişisel sarf malzeme olarak değerlendirilmesi,

ÖTV DESTEĞİNİ TALEBİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılarak, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında sunulan hizmet altyapısını korumak ve geliştirmek için engelli asansörlü vb. araç alımlarında ilgili merkezlere ÖTV desteği sağlanması,

ENGELLERİN RAPORLARI

Engellilere yönelik sağlık kurulu raporunda tam bağımlı olarak tanımlanmış bireyler bakım merkezlerinden hizmet alabilmektedir. Kısmi bağımlı olarak tanımlanmış engelliler kuruluşlarımızdan sadece özel olarak, ücret ödeyerek hizmet alabilmektedir. Engellik kavramı sadece fiziksel ve zihinsel kayıplarla açıklanabilen bir süreç değildir. Engelli bireyin sosyal destek sistemlerinden yoksunluğu, yaşadığı çevresel şartlar, kültürel, ekonomik ve sosyal yoksunlukların değerlendirmesi kurumsal bakım süreçleri için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle kısmi bağımlı olarak tanımlanmış engelli bireylerin kurumlardan ücretsiz olarak devlet desteği ile ekonomik ve sosyal yoksunluk düzeylerine göre hizmet alabilmelerinin sağlanması,

REFAKATÇİ DÜZENLEMESİ

Kuruluşlarda hizmet almakta olan engellilerin hastane tedavilerine bağlı olarak refakatçi durumlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması (Bir engellinin yataklı tedavi hizmeti alması ile ilgili kuruluşlar günlük olarak 3 personelini refakatçi olarak görevlendirmek durumunda olduğundan, refakatli yatışlarda merkezlere ek ücret ödenmesi),