Özel engelli bakım merkezleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2006 yılında yayımladığı yönetmelikle birlikte ülkemizde engellilere yönelik kurum bakım hizmeti vermeye başlamıştır. Bu tarihten önce kamuya ait engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasite sorunları nedeniyle engellilerin kuruma yerleşme süreleri 5 yılı bulan zaman dilimine ulaşarak ve ciddi mağduriyetler oluşturmaktaydı.

Özel Engelli Bakım Merkezlerinin açılması ile beraber evde bakılamayacak/sokakta yaşayan/evsiz ve can güvenliği riski olan engellilerin kurum bakımına yerleştirme süreleri en aza indirgenmiştir. Bununla beraber 2008 ve 2017 yıllarında yayımlanan acil yerleştirme genelgeleriyle engelli ve yaşlıların kurum bakımına yerleştirmelerinin önündeki tüm bürokratik engeller kaldırılmış ve ihtiyaç halinde aynı gün hizmetine ulaşabilmiş, engelli ve engelli ailelerinin mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.

2006 yılında hizmet vermeye başlayan özel engelli bakım merkezleri; 2014 yılına kadar bir engellinin aylık bakım faaliyetlerine karşın devlet tarafından 2 asgari ücret tutarında ödeme almakta iken, 2014 yılında bu rakam 20 memur maaş kat sayısı olarak güncellenmiştir. Ancak asgari ücretteki artış memur maaş katsayısından yüksek olduğu için (özellikle 2016 yılının Ocak ayında asgari ücrete % 30’un üzerinde zam yapılmıştır) özel engelli bakım merkezleri 2016 yılında ciddi ekonomik kayıplar yaşamış ve kurumlar kapanmayla karşı karşıya kalmışlardır.4 Kasım 2016 yılında yürürlüğe giren Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ile kuruluşlarımıza 5251 memur maaş kat sayısında tutar ilave teşvik olarak ödenmeye başlanmış, özel engelli bakım merkezleri hem mali anlamda zarardan kurtulmuş hem de hizmet standartlarını kalite yönetim sistemleri ile geliştirerek bakım hizmetlerinin verimliliğini artırmıştır.

Günümüz itibariyle Türkiye genelinde 294 özel engelli bakım merkezi bulunmakta olup yaklaşık 27000’in üzerinde yatak kapasitesi mevcuttur. Hali hazırda sayıları 23000’in üzerinde olan engelli bireyin bakım ve psiko-sosyal destek hizmetleri sağlanmakta ve merkezlerimiz 14000’in üzerinde personel istihdamı sağlamaktadır.