VİZYON


Engelli Bakım Merkezlerini temsil eden tek dernek olarak, ülkemizdeki sosyal hizmet politikalarının geliştirilmesinde öncü olabilmeyi ve bakım turizmi alanında çalışmalar yürütüp ülkemize katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

MİSYON


Derneğimiz, Türkiye’de faaliyet yürüten Özel Engelli Bakım Merkezlerinin ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmeleri için çalışmalar yürütmeyi, engelli bakım merkezlerini tek çatı altında toplayıp kalite standartları belirlemeyi, sektörel anlamda hukuksal hakları koruma ve geliştirmeyi amaçlamıştır.